/

Blog

Croatian IASTM Research

Looking for Croatian IASTM Research? Here at KiHealthConcepts we support & celebrate the successes of our IASTM practitioners. Toni Nenadić has researched IASTMs impact on rehabilitation after surgery total knee arthroplasty. Toni will be present his case study at the international conference of physical therapy in Vodice, Croatia this year. We hope you enjoy!

UTJECAJ IASTM (INSTRUMENT ASSISTED SOFT TISSUE MOBILISATION) TRETMANA U REHABILITACIJI NAKON TEP-a KOLJENA

 Toni Nenadic

by Toni Nenadić

 

 

 

MATERIJALI I METODE

Vrijeme provođenja : fizioterapijski tretman u trajanju od 21 dan. Provoditi će se inicijalno mjerenje i završno mjerenje po završetku terapija od 21 dan, te nakon svakog tretmana. Testovi: mjere cirkumferencije, goniometrija. Ispitanici su bili dvoje pacijenata sa istostranom operacijom TEP-a koljena, istim fizikalnim procedurama te pregledane od strane istog fizijatra i operatera.

REZULTATI

Nakon provedenih terapijskih procedura i mjerenja kod pacijentice sa standardnim procesom fizikalne terapije dobili smo 15 stupnjeva pokretljivosti kroz 21 dan. Kod pacijentice koja je uz standardnu fizikalnu terapiju imala uključenu i IASTM proceduru mjerili smo napredak od 40 stupnjeva pokretljivosti kroz 3 dana, a kroz 21 dan ukupan napredak od 55 stupnjeva.
Uz standardni proces fizikalnih procedura i određenim metodama IASTM-a postigao se rezultat koji je rezultirao trenutnim smanjenjem boli i povećanjem fleksije, pa čak i minimalnim povećanjem snage. Bitno je napomenuti kako su istraživanja provođena pod nadzorom kvalificirane osobe u procesu fizikalne terapije.

CILJ ISTRAŽIVANJA

Utjecaj IASTM (Instrument assisted soft tissue mobilisation) tretmana nakon operacije totalne endoproteze koljena.

UVOD

Instrument assisted soft tissue mobilisation ili jednostavno IASTM je za terapeute novi način efikasnog lociranja i tretiranja individualnih dijagnoza sa disfunkcijom mekih tkiva.
Pomoću alata efektivno se razbijaju poremećaji fascije i ožiljkasta tkiva.
Primjenjujući kontroliranu mikrotraumu struktura mekih tkiva izazivamo stimulaciju ili upalni odgovori toga područja, zbog kojega se inicira resorpcija nastalih fibroza ili ožiljkastih tkiva i potiče se ponovno cijeljenje tkiva u pravilnom položaju sa punim opsegom pokreta. Razdvajanja u mekim tkivima nastala zbog operacija, imobilizacija, ponavljanih ozljeda ili drugih uzroka se smanjuju na minimum dopuštajući potpunu funkcionalnu obnovu oštećenog mekog tkiva.

HIPOTEZA

Korištenjem IASTM tretmana drastično će se utjecati na povećanje opsega pokreta koljena u kraćem vremensom razdoblju.

UZORAK ISPITANIKA

Svi ispitanici su uključeni u standardni proces bolničke fizikalne terapije nakon operacije totalne endoproteze koljena.. Oba ispitanika su jednakih godina života. Ispitanici su odabrani zbog parametara koji su:
Isti operater te ista operirana koljena
Isto propisane terapijske procedure prepisane od istog fizijatra

Pacijent 1: 1947. godište, ženskoga spola, na terapijama od 15.12.2015.-05.01.2016.
Pacijent 2: 1954. godište, ženskoga spola, na terapijama od 16.02.2016.-08.03.2016.

METODE ISTRAŽIVANJA / PROCJENE / MJERENJA

Vrijeme provođenja : fizioterapijski tretman u trajanju od 21 dan
Provoditi će se inicijalno mjerenje i završno mjerenje po završetku terapija od 21 dan, te nakon svakog tretmana.
Testovi: mjere obujma, goniometrija.
Varijable: snaga i trofika mišića donjih ekstremiteta prije, snaga i trofika mišića donjih ekstremiteta poslije, , obujam ekstremiteta L i D strane prije, obujam ekstremiteta L i D strane poslije, opseg pokreta prije, opseg pokreta poslije.
Antropometrija obuhvaća mjerenje longitudinalnosti i opsega. Mjere duljine ili longitudinalne mjere udova ili pojedinih njihovih dijelova imaju veliku važnost, napose u određivanju različitih pomagala radi poboljšanja oštećene funkcije. U tu svrhu razrađene su brojne duljinske mjere za gornje i donje ekstremitete. Kružne mjere ili mjerenja opsega mjesta na udovima jednostavan su i vrlo koristan način mjerenja otekline ili zadebljanja zglobova, stanja trofike, odnosno razvijenosti mišića na udovima.
Goniometrija je metoda mjerenja opsega kretnji i način je precizne ocjene zglobne funkcije. Prilikom mjerenja u obzir se uzima opseg pasivnih i aktivnih kretnji zgloba, dok se u kliničkoj medicini uvijek daje prednost mjerenju pasivnih kretnji u zglobu. Aktivna kretnja u zglobu podložna je voljnim utjecajima. Sprava za mjerenje opsega kretnji naziva se goniometar koja dobivene vrijednosti zglobnih kretnji bilježi u stupnjevima. Tablica “normalnih vrijednosti” opsega pokreta zgloba daje nam samo približno prosječne vrijednosti. U tom slučaju prednost treba dati usporedbi vrijednosti opsega kretnji istoimenog zgloba suprotne strane i tako ocijeniti veličinu smanjenoga ili povećanog opsega zglobnih kretnji.

IASTM (Instrument Assisted Soft Tissue Mobilisation)

Instrument assisted soft tissue mobilisation ili jednostavno IASTM je za terapeute novi način efikasnog lociranja i tretiranja individualnih dijagnoza sa disfunkcijom mekih tkiva. Sama tehnika je moderna evolucija tradicionalne kineske medicine zvane Gua Sha. Jedina razlika je što Gua Sha nije bila korištena za tretiranje mišićno-koštanog sustava, već se koristila duž meridijana tijela kako bi mobilizirala loš chi kroz kožu. IASTM je ne invazivna terapijska procedura koja velikom brzinom budi interes terapeuta diljem svijeta zbog svoje učinkovitosti i efikasnosti.
IASTM terapijska procedura se provodi  ergonomski dizajniranim alatima pomoću kojih se pronalaze i tretiraju poremećaji fascije, brzo pronalaženje i tretiranje fibroza mekih tkiva, kroničnih upala ili degenerativnih promjena. Kao i u tretmanima manualne terapije, pravilna vježba i prehrana su najbitniji dio terapije, dok je IASTM samo pomoćna terapija za brže rješavanje nastalog problema.
Pomoću alata efektivno se razbijaju poremećaji fascije i ožiljkasta tkiva. Ergonomično dizajnirani alat pomaže terapeutu da pronađe područje koje sprječava pokret i izaziva bolnost, te da riješi problem primjenjujući određenu dozu pritiska.
Primjenjujući kontroliranu mikrotraumu struktura mekih tkiva izaziva se stimulacija ili upalni odgovori toga područja, zbog kojega se inicira resorpcija nastalih fibroza ili ožiljkastih tkiva i potiče se ponovno cijeljenje tkiva u pravilnom položaju sa punim opsegom pokreta. Razdvajanja u mekim tkivima nastala zbog operacija, imobilizacija, ponavljanih ozljeda ili drugih uzroka se smanjuju na minimum dopuštajući potpunu funkcionalnu obnovu oštećenog mekog tkiva.

 

IASTM PROCEDURE

 

SCANNING MEOTDA
Scanning metoda se primarno radi kao dijagnostička tehnika pomoću koje se dobije najbolji odgovor struktura potkožnog tkiva preko alata, te pomoću tih informacija planira se daljni slijed terapije.

FANNING MEOTDA
Fanning metoda se radi kao dijagnostička tehnika pomoću koje se dobije odgovor struktura potkožnog tkiva preko alata pokretima koji prate terapeutovo kretanje preko informacija dobivenih iz Scanning meotde, te pomoću tih informacija planira se daljni slijed terapije.

KYRIAX METODA
Metoda nazvana po cross friction metodi Cyriax. Tehnika se izvoi koristeći male pokrete naprijed natrag s manjim pritiskom na ciljane strukture. Najčešće se koristi za remodeliranje mekih struktura tijela kako bi se potaklo djelovanje fibroblasta i proliferacija na ciljanom tkivu.

MODIFIED KYRIAX METODA
Metoda slična prije navedenoj metodi,a razlika je u tome što se u Modified Kyriax prekida kontakt na tkivu, te se vraća na početni položaj i ponavlja pokret. Smanjujući količinu frikcije kao u Kyriax metodi, ovom metodom se može odraditi puno više puta dok se ne pojavi reakcija na koži. Također se može koristiti u smijeru rasprostiranja ciljanog tkiva.

SCOOP METODA
Scoop metoda je doslovno provođenje pokreta zgobom kao vađenje kugle sladoleda. Tehnika se koristi kod ciljanja manjih struktura tijela do kojih je teže doći zbog okolnih koštanih struktura. Koristi se kako bi se promijenio tonus ciljanog tkiva aktivirajući brze mehanoreceptore.

STRIPPING (SCRAPPING) METODA
Stripping metoda se izvodi pomoću oštrice alata u smjeru i dužinom ciljanog tkiva. Koristi se kako bi se promijenio tonus ciljanog tkiva aktivirajući brze mehanoreceptore.

MYOFASCIAL RELEASE (PIN AND STRETCH) METODA
Myofascial release tehnika se razlikuje od ostalih tehnika time što je instrument u nepomičnom položaju iznad ciljanog tkiva, dok pacijent kroz pokret ekscentrične kontrakcije (elongacije) tkiva isteže ciljano tkivo ispod oštrice alata. Učinak je trenutan i palpabilan jer dolazi do promjene u tonusu tkiva.
MYOFASCIAL SPREADING METODA
Myofascial release tehnika izvodi se sporim dubokim pritiskom na ciljane strukture tijela kako bi se aktivirali spori mehanoreceptori tijela i potakla promjenu ciljanih tkiva.

TRIGGER POINT METODA
Trigger point metoda se koristi kod bolova u mišićima koristeći direktan pritisak na ciljanu strukturu kroz 1-2 minute po određenoj točci. Ova tehnika aktivira i spore i brze mehanoreceptore te daje trenutne i palpabilne rezultate.

FASCIAL STIM METODA
Fascial stim metoda izvodi se brzim laganim pokretima oštice alata na površinskom dijelu ciljanog tkiva kako bi se aktivirali brzi mehanoreceptori u površinskoj fasciji. Metoda je zanimljiva jer daje trenutni pomak u opsegu pokreta i promjenu u tonusu tkiva.

 

REZULTATI

Nakon provedenih terapijskih procedura i mjerenja kod pacijentice sa standardnim procesom fizikalne terapije izmjerena je: CIRKULARNOST:

 • 15 cm iznad ruba patele na dan prijema (51 cm lijeva / 51 stupanj desna operirana noga) na dan otpusta ( 52 cm lijeva/ 51 cm desna operirana noga).
 • Preko sredine patele na dan prijema( 39 cm lijeva / 42 cm desna operirana noga) na dan otpusta ( 39 cm lijeva / 41 cm desna operirana noga).
 • 15 cm ispod vrha patele na dan prijema ( 34 cm lijeva / 32 desna operirana noga) na dan otpusta ( 33cm lijeva / 32cm desna operirana noga).

OPSEG POKRETA

 • FLEKSIJA: na dan prijema (90 stupnjeva lijeva / 45 stupnjeva desna operirana), na dan otpusta ( 90 stupnjeva lijeva / 70 stupnjeva desna operirana noga).
 • EKSTENZIJA: na dan prijema (0 stupnjeva lijeva / 15 stupnjeva desna operirana noga), na dan otpusta (0 stupnjeva lijeva / 10 stupnjeva desna operirana noga).
 • Provedene terapijske procedure; pasivne vježbe, aktivne vježbe, statičko snaženje, interferentne sruje, elektro-stimulacije, magnetoterapiju, hidrogimnastike i kinetek.

Kod pacijentice koja je uz standardnu fizikalnu terapiju imala uključenu i IASTM proceduru izmjerena je: CIRKULARNOST:

 • 15 cm iznad ruba patele na dan prijema (45 cm lijeva noga /44,5 cm desna operirana noga) na dan otpusta (46 cm lijeva noga / 47 cm desna operirana noga).
 • preko sredine patele na dan prijema (38 cm lijeva noga / 41 desna operirana noga) na dan otpusta (39 cm lijeva noga / 41 cm desna operirana noga).
 • 15 cm ispod vrha patele na dan prijema (35 cm lijeva noga / 35 cm desna operirana noga) na dan otpusta ( 35 cm lijeva noga / 33 desna operirana noga).

OPSEG POKRETA

 • FLEKSIJA na dan prijema (130 stupnjeva lijeva noga / 40 stupnjeva desna operirana noga), na dan otpusta (130 stupnjeva lijeva noga / 85 stupnjeva desna operirana noga.
 • EKSTENZIJA na dan prijema (0 stupnjeva lijeva / 5 stupnjeva desna operirana) na dan otpusta ( 0 stupnjeva lijeva / 0 stupnjeva desna operirana noga).
 • Provedene terapijske procedure; pasivne vježbe, aktivne vježbe, statičko snaženje, interferentne sruje, elektro-stimulacije, magnetoterapiju, hidrogimnastike, kinetek i IASTM procedure.

RASPRAVA

U svrhu ovog istraživanja, prikazana su dva slučaja provođenja fizikalnih terapija nakon totalne endoproteze koljena.. U prvom slučaju provođene su standardizirane fizikalne terapije, dok smo u drugi slučaj terapija uključili i IASTM tretman.
Kombinacija konvencijalnih fizikalnih terapija , vježbi i manualnih terapija sa manje konvencionalnom IASTM terapijom pokazala se vrlo uspješna. Zbog pojačanih bolova i smanjenog opsega pokreta nakon totalne endoproteze koljena došlo je do poremećaja u ravnoteži zglobnog i mišićnog tkiva zbog stalnog zauzimanja položaja u kojemu operirano koljeno najmanje boli. Koristeći tehniku myofascial release uz kovencionalne vježbe nakon operacije koljena došlo je do pomaka u vidu smanjenja boli i povećanju opsega pokreta već nakon prvog tretmana.
Vezivna tkiva se regeneriraju u tri glavne faze: upala, proliferacija i remodeliranje. Ove faze se ne događaju zasebno, već djeluju kao neprekidni slijed promjena koji počinje s otpuštanjem posrednika upalne faze ta završava s remodeliranjem tkiva (1).
Frikcijska masaža (Kyriax metoda) ima veliku ulogu u sve tri faze zarastanja tkiva tako što frikcijom stimuliramo fagocitozu koja u ranoj upalnoj fazi blagom transverzalnom frikcijom na ozljeđeno tkivo pojačava mobilizaciju tekućina u tkivima. Frikcijska masaža također stimulira orijentaciju vlakana u tkivima koja se regeneriraju. Tijekom procesa starenja, ožiljkasto tkivo se preoblikuje i ojačava pomjeranjem, reorganizacijom i razmjenom stanica (5).

Trenutno je dobro poznatko kako je vanjski i unutrašnji mehanički podražaj trenutno glavni stimulus za poticanje remodeliranja starih i slabih ožiljaka kojima vlakna nisu orijentirana u pravom smjeru. U toku tretmana i perioda cijeljenja, tkiva koja se tretiraju trebala bi biti u funkciji, koristeći tkivo u svakodnevnim akcijama. Međutim, zbog boli tkivo nije moguće koristiti u punom opegu pokreta. Taj problem se može tretirati frikcijskom masažom. Trasverzalna frikcija predstavlja ritmički izazvan podražaj na kolagene strukture vezivnih tkiva koje se obnavljaju i time ih usmjerava u pravilnom pravcu cijeljenja. Frikcija je jako dobar čimbenik u tretmanu, koji se koristi u početku cijeljenja tkiva jer prevenira adhezivne formacije i rupture (2).
Koristeći IASTM Kyriax metodu u samom početku tretmana došlo je do znatnog samnjenja boli, što se očitovalo boljim hodom i lakšim izvođenjem zadanih vježbi.
Kako se IASTM tehnika bazira na korištenju alata uz pomoć kojeg manipuliramo fascijom i mekim tkivima,preko misicne fascije se utjece na vezivno tkivo koje nadalje odredjuje neuromisicnu aktivnost.(10)
Poremećaji fascije su histološki, fiziološki i biomehanički zaštitni mehanizmi u odgovoru na traumu. Fascija u tom zaštitnom mehanizmu gubi svoju propustnost i elastičnost, te se zateže, što ima posljedicu na cijelo tijelo. Kako se fascija zateže, tako se kolagena vlakna skupljaju i postaju gusta i fibrozna, dok elastin gubi svoju otpornost. S vremenom , takav razvoj događaja može dovesti do narušene biomehanike mišića, promjene u poravnanju koštanih struktura i smanjenju snage, izdržljivosti, motorike i koordinacije. Kao posljedica, pacijent je u bolovima i funkcionalni kapacitet je narušen (3). Myofascial release je tehnika kojom radimo na mekim tkivima, gdje je cilj opustiti i rastegnuti zategnutu fasciju (7). Koristeći konstantan pritisak na ograničeni dio fascije, nakon 90-120 sekundi tkivo podilazi histološkim promjenama gdje se osjeća prvi učinak otpuštanja. Terapeut nastavlja s pritiskom na drugo mjesto, neposredno u blizini. Nakon nekoliko ponovljenih pritisaka, tkivo je na dodir mekše i na pokret elastičnije. Povratom duljine i elasticiteta na myofascijalno tkivo rezultira gotovo trenutnim analgetskim učinkom, vaskularizacijom okolnih tkiva i vraća mobilnost u okolne zglobove (4).
Tijelo koje se kreće ovisi o vezivnom tkivu za potporu i biomehanički efikasan pokret. Također doprinosi i dinamičkim svojstvima tijela (9). Koristeći se IASTM tehnikom u slučaju pacijenta broj dva došlo je do značajnog pomaka u smislu smanjenja boli i povećanja opsega pokreta u usporedbi sa pacijentom broj jedan. Između ostalih rezultata, pacijent broj dva navodi kako je hod lakši i fluidniji nego prije IASTM tretmana. Tehnika se unatrag nekoliko godina počela sve češće spominjati u istraživanjima zbog tvrdnji kako znatno utječe na vraćanje funkcije i smanjenje boli. Kako je tehnika slabo zastupljena u procesima fizikalnih terapija nakon operacija, smatram kako je ovo dobar početak kojim bi se konvencionalna fizikalna terapija mogla suvremenizirati.

 

ZAKLJUČAK

Većina autora u svojim istraživanjima govori o pozitivnom utjecaju IASTM procedure na smanjenje boli, povećanje opsega pokreta i mišićne snage, no također navode kako bi se za dugoročne rezultate istraživanje trebalo detaljnije provoditi u dužem periodu vremena. Određenim metodama postigao se rezultat koji je rezultirao trenutnim smanjenjem boli i povećanjem fleksije, pa čak i minimalnim povećanjem snage. Bitno je napomenuti kako su istraživanja provođena pod nadzorom kvalificirane osobe u procesu fizikalne terapije.

 

Croatian Abstract

Utjecaj IASTM (Instrument Assisted Soft Tissue Mobilisation) tretmana u rehabilitaciji nakon TEP-a koljena
Toni Nenadić, bacc. physoth.1 ,Matko Vuksanić, bacc. physioth.1
1 Lječilište Bizovačke toplice
SAŽETAK
UVOD:Instrument assisted soft tissue mobilisation ili jednostavno IASTM je za terapeute novi način efikasnog lociranja i tretiranja individualnih dijagnoza sa disfunkcijom mekih tkiva. Primjenjujući kontroliranu mikrotraumu struktura mekih tkiva izazivamo stimulaciju ili upalni odgovori toga područja, zbog kojega se inicira resorpcija nastalih fibroza ili ožiljkastih tkiva i potiče se ponovno cijeljenje tkiva u pravilnom položaju sa punim opsegom pokreta. Razdvajanja u mekim tkivima nastala zbog operacija, imobilizacija, ponavljanih ozljeda ili drugih uzroka se smanjuju na minimum dopuštajući potpunu funkcionalnu obnovu oštećenog mekog tkiva.
MATERIJALI I METODE: Vrijeme provođenja : fizioterapijski tretman u trajanju od 21 dan. Provoditi će se inicijalno mjerenje i završno mjerenje po završetku terapija od 21 dan, te nakon svakog tretmana. Testovi: mjere cirkumferencije, goniometrija. Ispitanici su bili dvoje pacijenata sa istostranom operacijom TEP-a koljena, istim fizikalnim procedurama te pregledane od strane istog fizijatra i operatera.
REZULTATI: Nakon provedenih terapijskih procedura i mjerenja kod pacijentice sa standardnim procesom fizikalne terapije dobili smo 15 stupnjeva pokretljivosti kroz 21 dan. Kod pacijentice koja je uz standardnu fizikalnu terapiju imala uključenu i IASTM proceduru mjerili smo napredak od 40 stupnjeva pokretljivosti kroz 3 dana, a kroz 21 dan ukupan napredak od 55 stupnjeva.
ZAKLJUČAK: Uz standardni proces fizikalnih procedura i određenim metodama IASTM-a postigao se rezultat koji je rezultirao trenutnim smanjenjem boli i povećanjem fleksije, pa čak i minimalnim povećanjem snage. Bitno je napomenuti kako su istraživanja provođena pod nadzorom kvalificirane osobe u procesu fizikalne terapije.
KLJUČNE RIJEČI: IASTM, mobilizacije, TEP, fizikalna terapija

 

English Abstract

The effect of IASTM (Instrument Assisted Soft Tissue Mobilisation) treatment in physical therapy after TEP knee surgery.
Toni Nenadić, bacc. physoth.1 ,Matko Vuksanić, bacc. physioth.1, Bruno Ežbegović, mag. physioth.2
1 Sanatorium Bizovacke Toplice 2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation of University Hospital Centre Osijek.

INTRODUCTION: Instrument Assisted Soft Tissue Mobilisation or Simply IASTM is a new range of tool which enables clinicians to efficiently locate and treat individuals diagnosed with soft tissue dysfunction. Instruments effectively break down fascial restrictions and scar tissue. The introduction of controlled microtrauma to affected soft tissue structure causes the stimulation of a local inflammatory response. Microtrauma initiates reabsorption of inappropriate fibrosis or excessive scar tissue and facilitates a cascade of healing activities resulting in remodeling of affected soft tissue structures.
MATERIALS AND METHODS: Time of treatment: 21 days of physical therapy Inicial and finall assesment was made by the start and the end of physical therapyTest: circumferential measurements, goniometry . The test subjects were two patients with TEP of the knee on the same extremity , treated with the same physical therapy procedures, and examined by the same doctor and surgeon.
RESULTS: After the 21 days of physical therapies the patient with standard physical therapy has moved to a +15 degrees of movement, as of the patient who was treated with IASTM treatment who gained 40+ degrees of movement trough 3 days and +55 degrees in 21 days.
CONCLUSION: Using the IASTM tehnique with standard physical therapy procedures we have made an improvement which resulted in immediate reduction of pain and increased flection, and even a small improvement in strength.
KEY WORDS: IASTM, mobilization, TEP, physical therapy

 

LITERAUTRA

1. Backstrom, KM. Mobilization with movement as an adjunct intervention in a patient with complicated de Quervain’s tenosynovitis: a case report. J Orthop Sports Phys Ther. 2002;32: 86-94.
2. Barnes, MF. The basic science of myofascial release: morphologic change in connective tissue. J Bod Mov Ther. 1997;4: 231-238.
3. Basmajian JV, Nyberg R. Rational manual therapies. 2. izd. Baltimore: Williams & Wilkins Baltimore; 1993. str. 199-221.
4. Cantu R, Grodin A. Myofascial manipulation: theory and clinical application. 1. izd. Maryland: Aspen Publishers; 1992.
5. Chamberlain GJ. Cyriax’s frictions massage: a review. J Orthop Sports Phys Ther. 1982;4(1):16-22.
6. Cyriax JH. Textbook of orthopaedic medicine  Volume.1: Diagnosis of soft tissue lesions. 7 izd., London: Baillière Tindall;1978.
7. De Bruijn R. Deep transverse friction: its analgesic effect. Int J Sports Med. 1984;5:35-36.
8. Lewit, K, Olsanska S. Clinical Importance of Active Scars: Abnormal Scars as a Cause of Myofascial Pain. J Manipulative Physiol Ther. 2004; 27(6):399-402.
9. Loghmani MT, Warden SJ. Instrument-assisted cross-fiber massage accelerates knee ligament healing. J Orthop Sports Phys Ther. 2009;39:506-514.
10. Morgan D. Principles of soft tissue treatment. J Man Manip Ther. 1994;2(2):63-65.

 

Croatian IASTM Research : Final Thoughts

Here at KiHealthConcepts we would love to see more Croatian IASTM Research and will help our practitioners achieve that in anyway we can.

Want to learn IASTM? Check out the Instrument Assisted Therapy seminar that Toni took.

Croatian IASTM Research

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *